Kupnja nekretnina

Pronaći nekretninu iz snova koja će zadovoljiti sve vaše želje i kriterije i još da bude u Vašem buđetu je kao putovanje, bit će nam drago biti uz Vas na tom putovanju kroz Dalmaciju. Počevši od Vašeg prvog upita za nekretninu pa sve do predaje vlasničkog lista pratimo Vas profesionalno u svim, uz to, povezanim etapama.

Naša usluga pri Vašoj kupnji nekretnine:

  • nudimo odgovarajuću ponudu nekretnina prema Vašim zadanim kriterijama sa detaljnim opisom i slikama nekretnine
  • pratimo Vas, brinemo i savjetujemo na razgledavanju odabranih nekretnina
  • upoznajemo Vas sa svim mogućim nedostacima nekretnine, ukoliko isti postoji, i ukazujemo na najbolje riješenje ako je to baš nekretnina za koju ste se vi odlučili
  • provjeravamo za Vas još jednom aktualno stanje nekretnine i njenu dokumentaciju te pred kupoprodaju pribavljamo aktualne papire
  • pratimo Vas uz cijelu kupoprodaju, sastavljanje ugovora, izmjene ugovora, slanje na prijevod na Vašem jeziku, pomoć pri predaji poreza na promet nekretninama pa sve do vaše ulnjižbe u zemljišnim knjigama i katastru
  • ukoliko se radi o objektu koji sa sobom donosti financijske obveze, prebacujemo sve vrste režija, kao npr. struju, vodu i drugo, sa imena prodavatelja na ime kupca