Prodaja nekretnina

Povjerite stručnjaku prodaju Vaše nekretnine na području Dalmacije od Trogira do Primoštena. Za sve nekretnine koje prelaze to područje odlučujemo individualno jesmo li u mogućnosti uvrstati iste u našu ponudu.

Ozbiljno shvaćamo prodaju Vaše nekretnine i nudimo najbolju moguću uslugu:

  • izlazimo na teren i pravimo profesionalne slike vaše nekretnine
  • provjeravamo Vašu pripremljenu dokumentaciju i upućujemo na moguće nedostatke
  • savjetujemo Vas u vezi cijene i trenutnog stanja na tržištu
  • obaviještavamo Vas o svim važnim novostima vezano za potrebnu dokumentaciju
  • pažljivo čuvamo ključe Vaše nekretnine u našem uredu da bi razgledavanje za Vas bilo što jednostavnije
  • obaviještavamo Vas o provjerenim potecijalnim kupcima
  • oglašavamo Vaš objekt na našim stranicama kao i na inozemnim portalima
  • u slučaju kupoprodaje dogovaramo zajednički sve detalje do samog završetka predmeta